About Us

सामुदायिक समाचार नेटवर्क

Reg No. 123/051/712

बलेफी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चाेक

Phone:

Email: info@newsaraniko.com.np

Chief Editor: नानीराम नेपाल

Coordinator: साधुराम नेपाल